Қазақстан Республикасы Конституциясының 43-бабының қолданыстағы редакциясы түсініктемелермен.

1. Қазақстан Республикасы Президентінің өкілді органның депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ.

2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254 Заңымен алып тасталды.

3. Қазақстан Республикасының Президенті өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде саяси партияда болмауға тиіс.

4. Қазақстан Республикасы Президентінің жақын туыстары мемлекеттік саяси қызметшілердің, квазимемлекеттік сектор субъектілері басшыларының қызметтерін атқаруға хақысы жоқ.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 43-бабына түсініктеме

43.1. Республика Конституциясы Республика Президенті лауазымында болуына байланысты шектеулерді белгілейді.

Республика Президентінің өкілді органның депутаты болуға құқығы жоқ. ҚР Конституциясында да, Президент туралы ҚР Конституциялық заңында да Президенттің қандай өкілді органның депутаты болуға құқығы жоқ екендігі нақтыланбаған. Бұл мәселе Конституциялық Кеңестің құзыретіне де қатысты болса да, Президенттің Парламенттің де, жергілікті өкілді орган – мәслихаттың да депутаты болуға құқығы жоқ деп болжауға болады. Өйткені, Президенттікке кандидат ретінде Парламент депутаты да, мәслихат депутаты да ұсынылуы әбден мүмкін.

Президенттің «өзге де ақылы лауазымдарды»атқаруға құқығы жоқ. Конституцияда олардың қандай лауазымдар екендігі көрсетілмегенімен, бұл мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдағы кез-келген лауазым туралы, оның орындалуы үшін сыйақы қажет деп болжауға болады. Сонымен бірге, Конституция республика Президентіне ақысыз лауазымдарды, яғни саяси партиядағы ақысыз лауазым сияқты қоғамдық лауазымдарды атқаруға тікелей тыйым салмайды.

Президенттің кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ. Бұл шектеу Президенттің жоғары лауазымының қасиетіне байланысты, оны Мемлекет басшысының міндеттерін орындау кезінде өзінің материалдық әл-ауқаты туралы алаңдаушылықтан бас тартуға міндеттейді. Конституцияда бұл шектеулерді сақтаудың заңды кепілдіктері анықталмаған.

Президент оларды бұзғаны үшін қызметінен босатыла алмайды. Алайда, мұндай жағдайларда жауапкершілік моральдық-этикалық немесе саяси сипатта болуы мүмкін.

ҚР Конституциясының 43-бабына тағы бір түсініктеме

Қазақстан Республикасы Конституциясының 43-бабы Республика Президенті мен оның жақын туыстарының лауазымына байланысты шектеулерді айқындайды.

Қазақстан Республикасы Президентінің өкілді органның депутаты болуға, басқа да ақы төленетін лауазымдарды атқаруға немесе кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ. Бұл Президенттің мемлекет басшысы ретіндегі міндеттерін орындауға толық көңіл бөлуін және өз мәртебесін жеке мүддесі үшін пайдалана алмауын қамтамасыз етеді.

2-тармақ алынып тасталды-Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 мамырдағы № 254 Заңымен.

Қазақстан Республикасының Президенті өз өкілеттіктерін орындау кезінде саяси партияда болмауға тиіс. Бұл Президенттің партиялық мүдделерден тәуелсіздігін қамтамасыз етеді және оған бүкіл Қазақстан халқының мүдделерін білдіруге мүмкіндік береді.

Қазақстан Республикасы Президентінің жақын туыстарының мемлекеттік саяси қызметшілер немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшылары лауазымдарын атқаруға құқығы жоқ. Бұл шектеу непотизм мен сыбайлас жемқорлықтың ықтимал жағдайларын болдырмауға бағытталған.

Осылайша, Қазақстан Конституциясының 43-бабы Президент пен оның жақын туыстарына мемлекеттік міндеттерді орындау процесінде әділдікті, ашықтықты және тәуелсіздікті қамтамасыз ету үшін белгілі бір шектеулер белгілейді.